actualisering
 • Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening, druk 6
 • Actualisering paragraaf 6.12 SOLAROSI
  Nog voor het verschijnen op 8 juli 2022 al een actualisatie.
  Het SOLAROSI-model is op basis van feedback van Peter Leusink verbeterd. Erratum op boektekst par. 6.12 betreft Reflectief en Inclusief. Deze feedback ontving ik toen het boek al bij de drukker lag.
  Hieronder
  en in dit document zie je het meest actuele model.

  SOLAROSI

  Als je een ander foutje ontdekt, dan graag een emailtje

  terug naar boven Email Tekstgrootte: + -