Welkom op de website www.mathieuheemelaar.nl

Op deze website informatie over de handboeken:
 • Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening (2018)
 • Seksuele vorming en diversiteit (2019)

  Seksuele vorming en diversiteit -
  lhbt-inclusieve burgerschapsvorming op school


  26 april 2019 verscheen:
  nieuw boek

  Scholen hebben de taak te zorgen voor een sociaal veilig klimaat in en om de school en aandacht te besteden aan seksuele vorming, seksuele diversiteit en genderdiversiteit. Uit onderzoek van de onderwijsinspectie in het po en vo blijkt dat scholen over het algemeen weliswaar aandacht schenken aan deze onderwerpen, maar vaak beperkt in omvang en weinig planmatig gestuurd.
  De politiek geeft duidelijk richting: op basis van de uitkomsten zullen de kerndoelen in 2019 worden aangescherpt. De kennisbasissen voor pabo’s en tweedegraadsdocentenopleidingen zijn hierop al aangepast. Seksuele vorming en diversiteit anticipeert op deze veranderingen in het onderwijs en bereidt (aankomende) leraren voor op het onderwijs van de toekomst. Met dit boek leer je les te geven in lhbti-inclusieve seksuele vorming.

  Seksuele vorming en diversiteit is het eerste boek dat een kennisbasis biedt voor effectieve seksuele en relationele vorming waarin seksuele en genderdiversiteit centraal staat. Ook wordt er ruimschoots informatie gegeven over de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Doel van dit boek is het bevorderen van een gezonde seksuele en relationele ontwikkeling bij alle leerlingen en het verhogen van respect voor lhbti-leerlingen én leraren op school. Seksuele vorming en diversiteit helpt (aankomende) leraren hoe om te gaan met de verscheidenheid aan waarden die leerlingen van huis uit meekrijgen en hoe seksualiteit en seksuele diversiteit bespreekbaar te maken in de klas.

  De prijs is laag gehouden (€25). Je kunt het boek bestellen bij Uitgeverij Coutinho


  Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening
  Vijfde druk

  Januari 2018 is de geheel geactualiseerde vijfde druk van Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening verschenen.

  klik voor vergroting

  Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening
  Auteur: Mathieu Heemelaar 
  Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
  Vijfde druk: ISBN 9789036819275.
  Prijs: €35,95 (exclusief 5% studentenkorting)

  Je kunt het boek rechtstreeks bestellen bij uitgeverij BSL.

   |  
  Tekstgrootte: + -