welkom op www.mathieuheemelaar.nl

Op deze website informatie over twee handboeken op het gebied van Seksualiteit, intimiteit, seksuele diversiteit, genderdiversiteit, hulpverlening en onderwijs.
De boeken zijn zeer actueel (2018 en 2019). Maar de ontwikkelingen in het vakgebied staan niet stil.
De stroom van publicaties en ontwikkelingen leidt regelmatig tot actualisering van de boeken op deze website.

nieuw boek

hulpverlening

Seksuele vorming en diversiteit (2019)

Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening (2018)

1e druk (mei 2019)
Doelgroep: Tweedegraads Lerarenopleidingen, Pabo

Vijfde druk (januari 2018; geheel geactualiseerd
Doelgroep: Sociaal-agogische opleidingen, Gezondheidszorg

€26,95
bestellen bij Uitgeverij Coutinho
ISBN 978 90 469 0675 0
223 pagina's; ondersteunende website

€35,95
bestellen bij Uitgeverij BSL
ISBN 9789036819275
228 pagina's; ondersteunende website

Scholen hebben de taak te zorgen voor een sociaal veilig klimaat in en om de school en aandacht te besteden aan seksuele vorming, seksuele diversiteit en genderdiversiteit. Uit onderzoek van de onderwijsinspectie in het po en vo blijkt dat scholen over het algemeen weliswaar aandacht schenken aan deze onderwerpen, maar vaak beperkt in omvang en weinig planmatig gestuurd.
De politiek geeft duidelijk richting: op basis van de uitkomsten zullen de kerndoelen in 2019 worden aangescherpt. De kennisbasissen voor pabo’s en tweedegraadsdocentenopleidingen zijn hierop al aangepast. Seksuele vorming en diversiteit anticipeert op deze veranderingen in het onderwijs en bereidt (aankomende) leraren voor op het onderwijs van de toekomst. Met dit boek leer je les te geven in lhbti-inclusieve seksuele vorming.

Seksuele vorming en diversiteit is het eerste boek dat een kennisbasis biedt voor effectieve seksuele en relationele vorming waarin seksuele en genderdiversiteit centraal staat. Ook wordt er ruimschoots informatie gegeven over de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Doel van dit boek is het bevorderen van een gezonde seksuele en relationele ontwikkeling bij alle leerlingen en het verhogen van respect voor lhbti-leerlingen én leraren op school. Seksuele vorming en diversiteit helpt (aankomende) leraren hoe om te gaan met de verscheidenheid aan waarden die leerlingen van huis uit meekrijgen en hoe seksualiteit en seksuele diversiteit bespreekbaar te maken in de klas.

Dit handboek geeft professionals in de sociale sector en hbo-studenten Social Work, SPH, MWD, Pedagogiek en HBO-V informatie over seksuele ontwikkeling en gezondheid in alle levensfases, bij alle doelgroepen in de hulpverlening en bij elke seksuele gerichtheid. Hiermee vormt het een basis voor de professionele omgang met cliënten in de hulpverlening. Ook helpt het de hulpverlener om zijn beroepshouding verder te ontwikkelen naar een positieve grondhouding gericht op een gezonde seksuele ontwikkeling bij zijn cliënten.

In deze vijfde druk van Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening zijn actuele inzichten toegevoegd aan het standaardwerk dat hulpverleners al 20 jaar van de nieuwste kennis voorziet. Zo zijn de nieuwste strategieën op het gebied van voorlichting en vorming uitgewerkt. Deze zijn gebaseerd op baanbrekend Nederlands onderzoek in 2016 en 2017 over de beleving van seks door jongeren, hun seksuele carrière en de invloed van sociale media (sexting), ouders en leeftijdgenoten. Daarnaast gaat het boek in op de verbeterde aanpak van seksueel misbruik in de jeugdhulpverlening.

Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening is afgestemd op DSM-5, bevat actuele informatie over LHBTI-acceptatie en -wetgeving en over preventie van seksueel misbruik en soa's. Daarnaast geeft het boek talrijke praktijkgerichte oefeningen waarmee professionals (in opleiding) hun handelingsverlegenheid leren overwinnen, leren praten over seksualiteit en reflecteren op hun eigen normen en waarden. Het boek is daarmee heel geschikt om te gebruiken voor teambegeleiding en intervisie.

Zeer frequent zijn er nieuwe ontwikkelingen en publicaties op het gebied van seksualiteit.
Daarom worden deze handboeken op deze website regelmatig geactualiseerd en hoef je niet te wachten op de nieuwe druk.

 • Sexting en dating
 • Orthodox islamitische en orthodox christelijke voorlichtingsmethoden
 • Mening scholieren Voortgezet onderwijs over seksuele vorming

  Actualisatie Seksuele vorming en diversiteit

 • Nieuwe teksten over

 • Sexting en dating
 • Minderheidsstress
 • Orthodox islamitische en orthodox christelijke voorlichtingsmethoden
 • Mening scholieren Voortgezet onderwijs over seksuele vorming

  Actualisatie Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening
 •  |