welkom op www.mathieuheemelaar.nl

Zesde druk is nu uit!


15 juli 2022 verscheen de zesde druk van Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening.
 • al 25 jaar hét handboek over seksualiteit, intimiteit en hulpverlening.
 • actuele informatie over seksuele ontwikkeling en seksuele gezondheid in alle levensfases, bij alle doelgroepen in de hulpverlening en bij elke seksuele gerichtheid en genderidenteit.
 • een basis voor de professionele omgang over seksualiteit met cliënten.
 • voor hbo-studenten sociaal werk, pedagogiek, verpleegkunde en toegepaste psychologie, en professionals in Gezondheidszorg, Jeugdwerk en het Welzijnswerk.
 • Je kunt het boek bestellen bij Uitgeverij BSL.
 • Bekijk een interview met de schrijver over het gebruik van het boek.

  Ellen Laan
  De 6e druk is opgedragen aan Ellen Laan, hoogleraar seksuologie, die tot mijn verdriet begin 2022 is overleden.
  (Klik op Voor Ellen Laan in menu linkerkant scherm voor volledig dankwoord.)
 • Haar onderzoek over vrouwelijke lustbeleving
 • haar strijd voor het opnemen van de clitoris in de schoolboeken voor biologie
 • haar inzet tegen de orgasmekloof en tegen de dubbele moraal
 • haar activisme voor gendergelijkheid en preventie van pesten op school
  hebben alle hun weg gevonden in de zesde druk van Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening.

  Een van de vele dingen die we van Ellen Laan geleerd hebben, is het concept van de Orgasmekloof.
 • Heteroseksuele vrouwen hebben veel minder vaak een orgasme dan mannen en lesbische vrouwen.
 • De onderzoeksdata die Ellen ons aanreikte, zijn door mijn goede vriend Marco Swaen in een prachtige illustratie vormgegeven.

  klik door voor illustratie orgasmekloof

  Deze zesde druk van Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening - Handboek jeugd, zorg en welzijn is compacter dan zijn voorgangers.
 • Zo blijft het boek leesbaar en betaalbaar.
 • Tegelijk bevat het door uitbreiding van de ondersteunende website wél fors meer informatie, omdat het op tal van punten is aangevuld en herzien.
 • We adviseren alleen de zesde druk te gebruiken. De drukken 1 t/m 5 bevatten verouderde informatie, dat gaat snel in de seksuologie. Daarom verschijnt elke 5 jaar een geheel geactualiseerde nieuwe druk.
 • Het boek biedt materiaal waarmee de lezer leert om handelingsverlegenheid te overwinnen, te praten over seksualiteit, en te reflecteren op eigen normen en waarden.


  the making of zesde druk
  .
  Bekijk de film over het schrijven van het boek: The making of Zesde Druk. Mijn eerste jaar pensioen.

  Mathieu Heemelaar was hogeschooldocent Seksualiteit aan de opleidingen Sociaal Werk, Pedagogiek en Pabo van De Haagse Hogeschool.
  Tijdens zijn pensioen blijft hij actief als adviseur seksualiteitsonderwijs.

  Hieronder compacte informatie over de twee handboeken op het gebied van Seksualiteit, intimiteit, seksuele diversiteit, genderdiversiteit, hulpverlening en onderwijs.
  In het menu vind je veel meer informatie over beide boeken.

  Seksuele vorming en diversiteit (2019)

  Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening (6e druk juli 2022)

  nieuw boek

  hulpverlening

  Seksuele vorming en diversiteit (2019)

  Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening (2022)

  1e druk (mei 2019)
  Doelgroep: Lerarenopleidingen, Pabo

  Eerste druk 1997.
  Zesde druk juli 2022; geheel herzien.
  Doelgroep: Sociaal-agogische opleidingen, Gezondheidszorg

  Heemelaar, M. (2019). Seksuele vorming en diversiteit. Inclusieve burgerschapsvorming op school. Bussum: Coutinho.

  Heemelaar, M. (2022). Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening. Handboek jeugd, zorg en welzijn. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

  €30,50
  bestellen bij Uitgeverij Coutinho
  ISBN 978 90 469 0675 0
  223 pagina's; ondersteunende website

  €35,95
  bestellen bij Uitgeverij BSL
  ISBN 978-90-3682-8222-2
  257 pagina's; ondersteunende website met 65 Themataken en 40 Verdiepingsteksten.

  Scholen hebben de taak te zorgen voor een sociaal veilig klimaat in en om de school en aandacht te besteden aan seksuele vorming, seksuele diversiteit en genderdiversiteit. Uit onderzoek van de onderwijsinspectie in het po en vo blijkt dat scholen over het algemeen weliswaar aandacht schenken aan deze onderwerpen, maar vaak beperkt in omvang en weinig planmatig gestuurd.
  De politiek geeft duidelijk richting: op basis van de uitkomsten zullen de kerndoelen in 2019 worden aangescherpt. De kennisbasissen voor pabo’s en tweedegraadsdocentenopleidingen zijn hierop al aangepast. Seksuele vorming en diversiteit anticipeert op deze veranderingen in het onderwijs en bereidt (aankomende) leraren voor op het onderwijs van de toekomst. Met dit boek leer je les te geven in lhbti-inclusieve seksuele vorming.

  Seksuele vorming en diversiteit is het eerste boek dat een kennisbasis biedt voor effectieve seksuele en relationele vorming waarin seksuele en genderdiversiteit centraal staat. Ook wordt er ruimschoots informatie gegeven over de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Doel van dit boek is het bevorderen van een gezonde seksuele en relationele ontwikkeling bij alle leerlingen en het verhogen van respect voor lhbti-leerlingen én leraren op school. Seksuele vorming en diversiteit helpt (aankomende) leraren hoe om te gaan met de verscheidenheid aan waarden die leerlingen van huis uit meekrijgen en hoe seksualiteit en seksuele diversiteit bespreekbaar te maken in de klas.

  Dit boek is al 25 jaar hét handboek over seksualiteit, intimiteit en hulpverlening. Het bevat actuele informatie over seksuele ontwikkeling en seksuele gezondheid in alle levensfases, bij alle doelgroepen in de hulpverlening en bij elke seksuele gerichtheid en genderidenteit. Het is een basis voor de professionele omgang met cliënten, en helpt hulpverleners om hun beroepshouding verder te ontwikkelen. Het boek richt zich primair op hbo-studenten sociaal werk, pedagogiek, verpleegkunde en toegepaste psychologie, en op professionals in Gezondheidszorg, Jeugdwerk en het Welzijnswerk.

  Deze zesde druk van Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening - Handboek jeugd, zorg en welzijn is compacter dan zijn voorgangers. Zo blijft het boek leesbaar en betaalbaar. Tegelijk bevat het door uitbreiding van de ondersteunende website wél fors meer informatie, omdat het op tal van punten is aangevuld en herzien. Het boek biedt materiaal waarmee de lezer leert om handelingsverlegenheid te overwinnen, te praten over seksualiteit, en te reflecteren op eigen normen en waarden. Ook bevat het verhelderende, kleurrijke illustraties van Marco Swaen.

  Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een groot probleem. In dit boek worden de nieuwste inzichten in effectieve, sekspositieve preventie weergegeven. Studenten en daarmee hun clienten leren met dit boek hoe je beter communiceert over gewenste seks.

  De 6e druk is opgedragen aan Ellen Laan, hoogleraar seksuologie, die helaas begin 2022 is overleden. Zij heeft baanbrekend onderzoek verricht naar vrouwelijke seksualiteitsbeleving. Haar inzichten hebben een prominente plaats gekregen in de 6e druk.

   |