Nieuw boek:
Seksuele vorming en diversiteit -
lhbt-inclusieve burgerschapsvorming op school

Paarse Vrijdag 2018: seksuele diversiteit voor de lerarenopleiding

nieuw boek

Met groot genoegen kondig ik mijn nieuwe boek aan: Seksuele vorming en diversiteit - inclusieve burgerschapsvorming op school.
Veel LHBT-leerlingen hebben het zwaar op Nederlandse middelbare scholen. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse Columbia University i.s.m. COC Nederland dat verschenen is aan de vooravond van Paarse Vrijdag 2018.
Wel wordt steeds duidelijker hoe je de situatie kunt verbeteren: op scholen met een GSA, ondersteunende docenten en positieve aandacht in de lessen gaat het veel beter. Laat dit onderzoek een aanmoediging zijn voor scholen om nog veel meer werk te maken van LHBT-acceptatie.

In het voorjaar van 2019 verschijnt Seksuele vorming en diversiteit - inclusieve burgerschapsvorming op school waarmee (aankomende) docenten leren les te geven in LHBTI-inclusieve seksuele vorming.


Vijfde druk Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening

Een jaar geleden (5 november 2017) is de geheel geactualiseerde vijfde druk van mijn boek Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening verschenen.

klik voor vergroting

Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening
Auteur: Mathieu Heemelaar 
Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Vijfde druk: ISBN 9789036819275.
Prijs: €34,95

U kunt het boek rechtstreeks bestellen bij uitgeverij BSL.

Dit handboek geeft professionals in de sociale sector en hbo-studenten Social Work, SPH, MWD, Pedagogiek en HBO-V informatie over seksuele ontwikkeling en gezondheid in alle levensfases, bij alle doelgroepen in de hulpverlening en bij elke seksuele gerichtheid. Hiermee vormt het een basis voor de professionele omgang met cliënten in de hulpverlening. Ook helpt het de hulpverlener om zijn beroepshouding verder te ontwikkelen naar een positieve grondhouding gericht op een gezonde seksuele ontwikkeling bij zijn cliënten.

In deze vijfde druk van Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening zijn actuele inzichten toegevoegd aan het standaardwerk dat hulpverleners al 20 jaar van de nieuwste kennis voorziet. Zo zijn de nieuwste strategieën op het gebied van voorlichting en vorming uitgewerkt. Deze zijn gebaseerd op baanbrekend Nederlands onderzoek in 2016 en 2017 over de beleving van seks door jongeren, hun seksuele carrière en de invloed van sociale media (sexting), ouders en leeftijdgenoten. Daarnaast gaat het boek in op de verbeterde aanpak van seksueel misbruik in de jeugdhulpverlening.

Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening is afgestemd op DSM-5, bevat actuele informatie over lhbti-acceptatie en -wetgeving en over preventie van seksueel misbruik en soa's. Daarnaast geeft het boek talrijke praktijkgerichte oefeningen waarmee professionals (in opleiding) hun handelingsverlegenheid leren overwinnen, leren praten over seksualiteit en reflecteren op hun eigen normen en waarden. Het boek is daarmee heel geschikt om te gebruiken voor teambegeleiding en intervisie.

“Rutgers kenniscentrum seksualiteit spreekt waardering uit voor het werk van Mathieu Heemelaar. Dit doen wij omdat dit werk belangrijk is. Er is nog te weinig deskundigheid bij hulpverleners en te veel handelingsverlegenheid.” (Ton Coenen, directeur Rutgers, in het voorwoord)

“Dit boek kan met recht een 'handboek seksualiteit' genoemd worden. Zelf leef en werk ik vanuit een (orthodox) christelijk waardenkader. Dit boek stimuleert te reflecteren op dit kader en laat er alle ruimte voor.” (Maria Vermeulen, docent hbo-Pedagogiek)

Mathieu Heemelaar is hogeschooldocent aan de opleiding Social Work van de Haagse Hogeschool.

 |  
Tekstgrootte: + -