recensies"In de huidige eeuw hebben de ontwikkelingen op het terrein van seksuele vorming in basis- en vervolgonderwijs een hoge vlucht genomen. Dit actuele studieboek biedt een kennisbasis voor leerkrachten, reikt hun materiaal aan voor verwezenlijking van de doelen en biedt een in alle opzichten open klimaat, waarbinnen ieder in zijn eigenheid en in respect voor elkaar alle vormen van seksualiteit kan onderzoeken. Het biedt heldere definities, geeft handvatten ter bespreking en nodigt uit tot uitwisseling, waardoor eventuele handelingsverlegenheid kan afnemen. De diversiteit in cultuur en beleving krijgt veel aandacht. Voor de praktische uitwerking biedt een website online studiemateriaal, waarvan de code in het boek staat. Met verwerkingsopdrachten, een lange literatuurlijst en een index, zodat het ook als handboek kan dienen. De overvloed aan onderzoeksuitkomsten maken het boek soms wat 'taai'. Een tegenwicht vormen de casuďstiek en de praktijkvoorbeelden. Elk hoofdstuk sluit af met een samenvatting. Een aanrader - zo niet een must - voor leerkrachten met seksuele vorming in hun pakket. Ook zinvol voor ouders ter ondersteuning van de seksuele opvoeding. De auteur, werkzaam als docent op dit terrein aan de Haagse Hogeschool, schreef eerder 'Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening'."
NBD Biblion juni 2019


'Dit past in de burgerschapslessen die de overheid van scholen vereist.'
Tijdschrift Naar School! - zomereditie 2019, nummer 19


‘Het is een 'open' vormgegeven boek dat inhoudelijk ingangen biedt voor gesprek. De inleiding biedt een goede inhoudelijke basis voor wie onvoldoende voorkennis heeft op het gebied van (verdraagzaamheid jegens) seksuele vorming en diversiteit. Vervolgens is het een aanleiding om met studenten in gesprek te gaan a.d.h.v. jeugdliteratuur, actualiteiten en filmfragmenten.’
docent Fontys Hogescholen, 17 juni 2019

terug naar boven Email Tekstgrootte: + -