voorwoord 6e druk

Het boek Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening voorziet hbo-studenten Sociaal Werk, Pedagogiek, Verpleegkunde, Toegepaste psychologie en werkers in de Gezondheidszorg, Jeugdwerk en het welzijnswerk al 25 jaar van een handboek. Een breed scala van onderwerpen die in instellingen voor hulp- en dienstverlening spelen, wordt in het boek behandeld. Het boek biedt hulpverleners daarmee nu alweer een kwart eeuw actuele informatie over seksuele ontwikkeling, seksuele gezondheid, seksuele en relationele vorming en preventie van soa en seksueel misbruik. Daarnaast zet het boek door oefeningen aan om op een professioneel niveau te leren praten over seksualiteit. Dit vormt de basis voor verbetering van de behandeling van cliŽnten in de hulpverlening met respect voor grenzen en wensen.

Rutgers expertisecentrum seksualiteit spreekt waardering uit voor het werk van Mathieu Heemelaar. Dit doen wij omdat dit werk belangrijk is. Er is nog te weinig deskundigheid bij hulpverleners en te veel handelingsverlegenheid. Heemelaar biedt materiaal waarmee in de praktijk sekspositief en LHBTI-inclusief begeleiding gegeven kan worden door een nieuwe generatie sexperts. Hulpverleners, opvoeders en behandelaars van cliŽnten in zorg en hulpverlening krijgen hiermee handvaten om het torenhoge aantal gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag omlaag te brengen. Goede seksuele vorming werkt preventief tegen misbruik.

Rutgers is zelf niet betrokken of verantwoordelijk voor het boek. Wel zien we dat Heemelaar gebruikmaakt van recente en relevante onderzoeksliteratuur, ook van Rutgers. Hiermee ontsluit hij belangrijke informatie over deze maatschappelijk belangrijke thematiek voor hbo-studenten en professionals.
Ik wens de lezer veel leesplezier toe en hoop dat dit boek ertoe bijdraagt dat de lezer met actuele kennis van zaken op een professionele manier het gesprek over seksualiteit en intimiteit aangaat met zijn cliŽnten en collega's.

Ton Coenen, directeur/bestuurder Rutgers expertisecentrum seksualiteit

 |   Tekstgrootte: + -