over de auteurMathieu Heemelaar(1955) is hogeschooldocent bij de opleiding Social Work van de Haagse Hogeschool. Als hogeschooldocent heeft hij zich gespecialiseerd in het thema seksualiteit & intimiteit. Naast zijn werk als docent/onderwijsontwikkelaar heeft hij een zelfstandige adviespraktijk seksualiteit voor onderwijs- en hulpverleningsinstellingen. Hij adviseerde onder andere Rutgers, Movisie, Gezinsbehandelcentrum De Triangel, Planned Parenthood (VS) en de Bascule. Heemelaar verzorgde lezingen, workshops en expertmeetings op congressen van Rutgers Consult, Transact, Rotterdam Verkeert, COC-voorlichtersgroepen en diverse hogescholen. Hij is secretaris van de Landelijke Werkgroep Politiek van COC-Nederland en adviseert GroenLinks op het gebied van lhbti-beleid.

Na zijn Pabo-opleiding was Heemelaar werkzaam in het basisonderwijs, de kinderpsychiatrie en het hbo. Heemelaar studeerde aan post-hbo-opleidingen Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs en Mediation. Zijn hoofdwerk, Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening, verscheen in 1997 en is in de vijfde druk (2018) uitgegroeid tot een handboek Jeugd, Zorg en Welzijn. Hij was verder co-auteur van een boek over Methodiek Sociaal Pedagogische Hulpverlening, schreef twee hoofdstukken over seksuele ontwikkeling in de Opvoedingscanon, diverse artikelen in vakbladen voor hulpverlening en is recensent bij het Tijdschrift voor Seksuologie.

Het cursusjaar 2017-2018 stak hij het seksualiteitsonderwijs van de opleidingen Social Work in een nieuw jasje en in 18-19 geeft hij de vernieuwde lessen seksualiteit.
In de jaren 2013 - 2015 was hij als adviseur verbonden aan Rutgers voor een project waarbij hogescholen en ROCīs ondersteund werden bij seksualiteitsonderwijs. Heemelaar acteerde in dat project ook als voorlichter-docent in de film "Veilige sfeer":een inspiratieles Seksuele vorming

Advieswerk

* training, intervisie en coaching van teams in het bespreekbaar maken van seksualiteitsvraagstukken in de hulp- en dienstverlening en het onderwijs
* het samen met betrokken docenten ontwikkelen of actualiseren van een compleet lhbti-inclusief onderwijsprogramma seksualiteit & intimiteit voor sociale en pedagogische hbo-opleidingen
* het uitwerken van het programma in blended learning, een studiehandleiding en docenthandleiding
* trainen van de docenten in het bespreekbaar maken van seksualiteit in het hoger sociaal agogisch en pedagogisch onderwijs
* het coachen bij het uitvoeren van het programma
* verzorgen en uitvoeren van het onderwijsactiviteiten seksualiteit & hulpverlening (lessen/colleges en competentietraining in (model)workshops met studenten en docenten)
* Aanvragen advies: mail door hier te klikken

terug naar boven 

Tekstgrootte: + -