over de auteur"Den Haag, 10 september 2019

Beste Mathieu,

In het afgelopen jaar heb jij vanuit jouw specifieke deskundigheid op het gebied van seksuele diversiteit en gender diversiteit een belangrijke bijdrage geleverd aan de onderwijsontwikkeling- en uitvoering binnen onze faculteit.

Je hebt zowel binnen de opleiding Social Work als de PABO docenten en studenten in een sociaal veilig klimaat handvaten geboden deze thema's in hun huidige of toekomstige professionele omgeving bespreekbaar te maken. Daarnaast heb je een studieboek geschreven over seksuele vorming en diversiteit waarin wordt beoogd gezonde seksuele en relationele ontwikkeling bij alle leerlingen te bevorderen en het respect voor LHBTI-leerlingen Ún leraren op school te verhogen. Hiermee lever jij een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van ons onderwijskader als het gaat om wereldburgerschap en inclusiviteit.

Marjolein Moonen, directeur Faculteit Sociaal werk en educatie, Haagse Hogeschool"


Mathieu Heemelaar (1955)

 • was tot zijn pensionering (september 2021) hogeschooldocent bij de opleidingen Social Work, Pabo en Pedagogiek van de Haagse Hogeschool
 • tijdens zijn pensioen blijft hij actief als adviseur seksualiteitsonderwijs
 • heeft zich gespecialiseerd in het thema seksualiteit & intimiteit
 • heeft een zelfstandige adviespraktijk seksualiteit voor onderwijs- en hulpverleningsinstellingen
 • verzorgt lezingen, workshops, intervisie en expertmeetings
 • was van 2006 tot 2021 secretaris van de Landelijke Werkgroep Politiek van COC-Nederland
 • adviseert GroenLinks op het gebied van lhbti-beleid
 • was in 2021 ambtelijk secretaris bij de visitatie van de seksuologieopleidingen door de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie.

  opleiding

  Na zijn Pabo-opleiding was Heemelaar werkzaam in het basisonderwijs, de kinderpsychiatrie en het hbo. Heemelaar studeerde aan post-hbo-opleidingen Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs en Mediation.

  publicaties

 • "Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening" verscheen in 1997 en is in de zesde druk (juli 2022) uitgegroeid tot het handboek seksualiteit voor hbo-hulpverleners in Jeugd, Zorg en Welzijn.
 • "Seksuele vorming en diversiteit" verscheen april 2019 t.b.v. de Tweede graads lerarenopleidingen en de Pabo
 • Co-auteur van een boek over Methodiek Sociaal Pedagogische Hulpverlening
 • Twee hoofdstukken over seksuele ontwikkeling in de Opvoedingscanon
 • diverse artikelen in vakbladen voor hulpverlening
 • recensent bij het Tijdschrift voor Seksuologie.

  productie

 • adviseur bij onder andere Rutgers, Movisie, Planned Parenthood (VS)
 • lezingen, expertmeetings, workshops en intervisie bij o.a. Transact, Rotterdam Verkeert, COC-voorlichtersgroepen, de Bascule en diverse hogescholen
 • januari 2018: publicatie vijfde druk Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening
 • cursusjaar 18-19: uitvoering vernieuwd seksualiteitsonderwijs van de opleiding Social Work aan de Haagse Hogeschool
 • april 2019: publicatie boek Seksuele vorming en diversiteit
 • cursusjaar 19-20: vernieuwing onderwijs seksuele diversiteit en genderdiversiteit aan de Pabo en de opleiding Pedagogiek van de Haagse Hogeschool
 • minor Seksualiteit en diversiteit, Haagse Hogeschool, 1e semester. De minor staat open voor inschrijving door studenten van andere hogescholen. Kies op maat

  advieswerk

 • training, intervisie en coaching seksualiteitsvraagstukken voor teams in de hulp- en dienstverlening en het onderwijs
 • advies aan studenten bij afstudeerproject, scriptie e.d. mail aanvraag advies bij scriptie

  hbo onderwijsontwikkeling

 • actualisering van een compleet lhbti-inclusief onderwijsprogramma seksualiteit & intimiteit voor sociale en pedagogische hbo-opleidingen
 • uitwerken van een onderwijsprogramma in blended learning, een studiehandleiding en docenthandleiding
 • competentietraining in (model)workshops met studenten en docenten
 • training van docenten in het bespreekbaar maken van seksualiteit in het sociaal en pedagogisch onderwijs
 • coachen bij het uitvoeren van het programma

  aan het werk

 • adviseur verbonden aan Rutgers voor een project waarbij hogescholen en ROC┤s ondersteund werden bij seksualiteitsonderwijs (2013-2015).
 • Heemelaar acteerde in dat project ook als voorlichter-docent in de film "Veilige sfeer": een inspiratieles Seksuele vorming

  aanvragen advies

  mail door hier te klikken

  terug naar boven