over de auteurMathieu Heemelaar (1955)

 • is hogeschooldocent bij de opleidingen Social Work, Pabo en Pedagogiek van de Haagse Hogeschool
 • heeft zich gespecialiseerd in het thema seksualiteit & intimiteit
 • heeft een zelfstandige adviespraktijk seksualiteit voor onderwijs- en hulpverleningsinstellingen
 • verzorgt lezingen, workshops, intervisie en expertmeetings
 • is secretaris van de Landelijke Werkgroep Politiek van COC-Nederland
 • adviseert GroenLinks op het gebied van lhbti-beleid.

  Opleiding

  Na zijn Pabo-opleiding was Heemelaar werkzaam in het basisonderwijs, de kinderpsychiatrie en het hbo. Heemelaar studeerde aan post-hbo-opleidingen Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs en Mediation.

  Publicaties

 • "Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening" verscheen in 1997 en is in de vijfde druk (2018) uitgegroeid tot een handboek Jeugd, Zorg en Welzijn.
 • "Seksuele vorming en diversiteit" verscheen april 2019 t.b.v. de Tweede graads lerarenopleidingen en de Pabo
 • Co-auteur van een boek over Methodiek Sociaal Pedagogische Hulpverlening
 • Twee hoofdstukken over seksuele ontwikkeling in de Opvoedingscanon
 • diverse artikelen in vakbladen voor hulpverlening
 • recensent bij het Tijdschrift voor Seksuologie.

  Productie

 • adviseur bij onder andere Rutgers, Movisie, Planned Parenthood (VS)
 • lezingen, expertmeetings, workshops en intervisie bij o.a. Transact, Rotterdam Verkeert, COC-voorlichtersgroepen, de Bascule en diverse hogescholen
 • januari 2018: publicatie vijfde druk 'Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening'
 • cursusjaar 18-19: uitvoering vernieuwd seksualiteitsonderwijs van de opleiding Social Work aan de Haagse Hogeschool
 • 26 april 2019: publicatie boek 'Seksuele vorming en diversiteit'
 • voorjaar 2019: vernieuwing onderwijs seksuele diversiteit en genderdiversiteit aan de Pabo en de opleiding Pedagogiek van de Haagse Hogeschool

  Advieswerk

 • training, intervisie en coaching seksualiteitsvraagstukken voor teams in de hulp- en dienstverlening en het onderwijs

  hbo onderwijsontwikkeling

 • actualisering van een compleet lhbti-inclusief onderwijsprogramma seksualiteit & intimiteit voor sociale en pedagogische hbo-opleidingen
 • uitwerken van een onderwijsprogramma in blended learning, een studiehandleiding en docenthandleiding
 • competentietraining in (model)workshops met studenten en docenten
 • training van docenten in het bespreekbaar maken van seksualiteit in het sociaal en pedagogisch onderwijs
 • coachen bij het uitvoeren van het programma

  Aan het werk

 • adviseur verbonden aan Rutgers voor een project waarbij hogescholen en ROCīs ondersteund werden bij seksualiteitsonderwijs (2013-2015).
 • Heemelaar acteerde in dat project ook als voorlichter-docent in de film "Veilige sfeer": een inspiratieles Seksuele vorming

  Aanvragen advies

  mail door hier te klikken

  terug naar boven 

  Tekstgrootte: + -