themataken

Er is een ondersteunende website beschikbaar bij het boek. Op extras.bsl.nl/seksualiteit kun je met een code die in het boek staat inloggen. Je vindt daar de themataken, literatuurlijst en verdiepingsteksten.

De website bevat tientallen themataken. Deze zijn essentieel.

Kennis opdoen is één kant van de medaille, (leren) praten over seksualiteit de andere.

Hier speelt veel handelingsverlegenheid. De themataken zijn geformuleerd ten behoeve van de opleidingssituatie: samenwerking met medestudenten is daarbij een uitgangspunt. Hiermee oefent de student met een belangrijke beroepsvaardigheid: het bespreekbaar maken van seksualiteit in een team. De opdrachten zijn ook geschikt om uit te voeren in het kader van intervisie, themateams, werkoverleg en dergelijke binnen de instellingen voor hulpverlening. Lezers die dit boek individueel bestuderen, buiten een opleiding of intervisie, wordt aangeraden de opdrachten uit te voeren met collega's of anderen. Naast dit boek is een docentenhandleiding beschikbaar. Deze handleiding bevat veel suggesties voor docenten of teambegeleiders hoe met dit boek gewerkt kan worden in groepen en teams. Op de website kunnen invulformulieren ter ondersteuning van themataken worden gedownload. Bekijk hier de uitleg van de werkwijze bij de themataken

themataak


Bekijk een voorbeeld: Themataak 2.3 De heer van Zwieten


 |   Tekstgrootte: + -