themataken en verdiepingsteksten

 • Er is een ondersteunende website beschikbaar bij het boek.
 • Als je het boek gekocht hebt, vind je op "mijn.bsl.nl" 40 verdiepingsteksten en ruim 60 themataken. In het boek staat een code waarmee je in kunt loggen op de website van BSL. Hiermee kom je bij alle themataken en verdiepingsteksten.
 • Bij de zesde druk van dit boek is de keuze gemaakt om informatie over doelgroepen te verplaatsen naar de ondersteunende website.
 • Omdat de meeste lezers zich in opleiding of werk op één doelgroep richten zijn de teksten over de specifieke aspecten van seksuele ontwikkeling en seksuele vorming bij de doelgroepen te lezen in de verdiepingsteksten.
 • Dit geldt ook voor de uitgebreide informatie over seksueel misbruik. In het boek lees je algemene informatie over omvang en signalen van seksueel geweld, op de website staat uitgebreide informatie over behandeling van slachtoffers en plegers, mede omdat dit het werk van specialisten is.
 • Hiermee blijft dit boek redelijk qua omvang en prijs en blijft alle informatie over doelgroepen en behandeling van seksueel geweld voor iedereen beschikbaar op de ondersteunende website.
  Overzicht Verdiepingsteksten en Themataken op de BSL-website

  Themataken

 • De themataken zijn essentieel. Kennis opdoen is één kant van de medaille, (leren) praten over seksualiteit de andere. Hier speelt veel handelingsverlegenheid. Het bespreekbaar maken van seksualiteit kun je niet leren door alleen een boek te lezen.
 • De themataken zijn geformuleerd ten behoeve van de opleidingssituatie: samenwerking met medestudenten is daarbij het uitgangspunt.
 • Hiermee oefent de student met een belangrijke beroepsvaardigheid: het bespreekbaar maken van seksualiteit in een team en het leren praten over seksualiteit met cliënten en collega’s.
 • De opdrachten zijn ook geschikt om uit te voeren binnen hulpverleningsinstellingen in het kader van intervisie, themateams, werkoverleg en dergelijke.
 • Lezers die dit boek individueel bestuderen, buiten een opleiding of intervisie om, wordt aangeraden de opdrachten uit te voeren met collega’s of anderen.
 • Themataken zijn opgemaakt als Word-documenten, zodat je in het document aantekeningen kunt maken en het op kunt slaan op je eigen computer.
 • Bekijk voorbeeld van themataak:


  themataak
  Themataak 4.14 De heer van Zwieten


  Verdiepingsteksten

  Bij de zesde druk van het boek zijn alle teksten over doelgroepen (jeugd, zorg, ouderen, psychiatrie, gedetineerden) en over de behandeling van die doelgroepen (seksuele vorming, behandeling slachtoffers en plegers seksueel geweld enz. verplaatst naar de website.
  Twee voorbeelden van Verdiepingsteksten:

  Verdiepingstekst 3.3 De beleving van jongeren over Corona

  Verdiepingstekst 4.11 Seksuele vorming bij mensen met een verstandelijke beperking

   |   Tekstgrootte: + -